Google+

Award

legal_500_asia_pacific_leading_firm

Chuyển giao công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

technology-transfer-services

Chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển tại bất kỳ nước đang phát triển nào, trong đó Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Các nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam thường mang theo công nghệ mới vào Việt Nam hoặc tìm cách thức chuyển giao công nghệ đó cho 01 đối tác tại Việt Nam. Mặc dù hiện tại Việt Nam vẫn chưa thu hút được nhiều công nghệ mới, tuy nhiên, với sự phát triển gần đây của lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong thời gian tới việc chuyển giao sẽ diễn ra với mật độ tăng lên.

Đọc thêm...
You are here: DỊCH VỤ Tư vấn chuyển giao công nghệ