Google+

Award

legal_500_asia_pacific_leading_firm

Thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam
OPEN REPRESENTATIVE IN VIETNAMĐể tiến hành các hoạt động thương mại ở Việt Nam, thương nhân nước ngoài có thể lựa chọn các hình thức thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh mà không nhất thiết phải thành lập một công ty mới ở nước sở tại.

Đọc thêm...

Open company in Vietnam

vietnam-new-companyOpen company in Vietnam for foreign investors is rather difficult and the investors should consider the following aspects before deciding investment in Vietnam.

Đọc thêm...

Patent translation service into Vietnamese

patent-translationAs the leading Intellectual property in Vietnam, we also provide our clients in the field of patents or other global translation companies the service of translating specification of patent from English or Chinese to Vietnamese with affordable quotation and qualified service. It is believed that our translation service shall help patent applicants save their budget when deciding to file patent in Vietnam.

Đọc thêm...

Lưu ý về Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

note-franchise-vietnam

Lưu ý về Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam (franchise tại Việt Nam) đang trong quá trình phát triển. Trong quá trình hoạt động của bên nhận nhượng quyền ở Việt Nam đã phát sinh một số tranh chấp xuất phát từ thực tế là việc đăng ký nhượng quyền thương mại chưa thực sự đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. Vì thế, việc cung cấp chi tiết các thông tin dưới đây sẽ giúp chúng tôi đưa ra những tư vấn chi tiết nhất cho quý khách.

Đọc thêm...

Đặng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

franchise-in-vietnamNhượng quyền thương mại tại Việt Nam đã được quy định một cách toàn diện. Vì thế, số lượng các đăng ký nhượng quyền thương mại ở Việt Nam đang tăng dần. Có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp xem Việt Nam như là một thị trường đầy tiềm năng để tiến hành các hoạt động nhượng quyền thương mại. Để tiến hành đăng ký nhượng quyền thương mại ở Việt Nam, cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền cần nắm rõ các thông tin sau:

Đọc thêm...

Open company in Hanoi

open-company-in-ha-noiOpen company in Hanoi. Hanoi with the role of capital in Vietnam is attracting foreign investors to open company in the place. To be successfully doing business in Hanoi, it is required that foreign investors not only understand the legal framework of Vietnam in general and Hanoi in particular, but also cultural aspects of Hanoi.

Đọc thêm...

Trang 1 / 4

You are here: DỊCH VỤ