Google+

Award

legal_500_asia_pacific_leading_firm

Tư vấn Hợp đồng

contract_advice

Tư vấn hợp đồng là lĩnh vực trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của A&S LAW. Các luật sư tư vấn của A&S LAW hoạt động độc lập hoặc phối hợp với bộ phận chuyên biệt của A&S LAW trong quá trình nghiên cứu và soạn thảo hợp đồng cho Khách hàng nhằm đảm bảo Hợp đồng đúng về mặt pháp lý cũng như quyền lợi của khách hàng được đảm bảo.

Đọc thêm...
You are here: DỊCH VỤ Tư vấn hợp đồng