Google+

Award

legal_500_asia_pacific_leading_firm

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn bằng kiểu dáng

design_management

Gia hạn bằng kiểu dáng

Với mục đích giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, A&S Law đã thành lập bộ phận theo dõi và quản lý thông tin về bằng kiểu dáng công nghiệp. Đây là một quy trình quan trọng để tránh trường hợp chủ sở hữu không gia hạn đúng hạn quy định. Trong trường hợp như vậy, giấy chứng nhận sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Chủ sở hữu có thể gia hạn 03 lần kể từ ngày được cấp bằng kiểu dáng, mỗi lần gia hạn 05 năm.

Đọc thêm...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

industrial-design

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo đó để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng  yêu cầu sau: Có khả năng áp dụng công nghiệp; Có tính mới; Có khả năng sáng tạo

Đọc thêm...
You are here: Kiểu dáng công nghiệp