Google+

Award

legal_500_asia_pacific_leading_firm

nhãn hiệu việt nam va quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế

trademark_in_vietnam_internation

Nhãn hiệu là chìa khóa dẫn đến thành công của từng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nhận thức được giá trị, sức mạnh của nhãn hiệu, các luật sư và chuyên gia tư vấn về nhãn hiệu của A&S LAW cam kết tư vấn toàn diện cho khách hàng về mọi khía cạnh liên quan đến nhãn hiệu bao gồm tư vấn trước khi nộp đơn ký nhãn hiệu, trước khi đưa nhãn hiệu ra thị trường, thực thi quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, chiến lược tiếp thị nhãn hiệu, phân tích xu thế đặt tên nhãn hiệu trong một số lĩnh vực nhất định.

Đọc thêm...
You are here: DỊCH VỤ Nhãn hiệu tại Việt Nam và Quốc tế