Google+

Award

legal_500_asia_pacific_leading_firm

Lưu ý về Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

note-franchise-vietnam

Lưu ý về Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam (franchise tại Việt Nam) đang trong quá trình phát triển. Trong quá trình hoạt động của bên nhận nhượng quyền ở Việt Nam đã phát sinh một số tranh chấp xuất phát từ thực tế là việc đăng ký nhượng quyền thương mại chưa thực sự đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. Vì thế, việc cung cấp chi tiết các thông tin dưới đây sẽ giúp chúng tôi đưa ra những tư vấn chi tiết nhất cho quý khách.

Đọc thêm...

Đặng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

franchise-in-vietnamNhượng quyền thương mại tại Việt Nam đã được quy định một cách toàn diện. Vì thế, số lượng các đăng ký nhượng quyền thương mại ở Việt Nam đang tăng dần. Có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp xem Việt Nam như là một thị trường đầy tiềm năng để tiến hành các hoạt động nhượng quyền thương mại. Để tiến hành đăng ký nhượng quyền thương mại ở Việt Nam, cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền cần nắm rõ các thông tin sau:

Đọc thêm...
You are here: DỊCH VỤ Nhượng quyền thương mại