Google+

Award

legal_500_asia_pacific_leading_firm

Bảo hộ bản quyền logo

ban_quyen_logoLogo hay bức tranh, mẫu thiết kế có thể được bảo hộ bản quyền dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng gồm. Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh là Cục bản quyền (COV).

Đọc thêm...

Bảo hộ bản quyền phầm mềm

ban-quyen-phan-memBản quyền phần mềm là đối tượng dễ bị xâm phạm, vì vậy để bảo về quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu cần phải nộp đơn xin bảo hộ bản quyền phầm mềm. Hồ sơ và thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm như sau:

Đọc thêm...

Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết

tac_pham_vietĐối tượng được bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết có thể đơn ở đây gồm: truyện ngắn, bài báo, bài viết… Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm viết là Cục bản quyền tác giả (COV).

Đọc thêm...

Bảo hộ bản quyền bài hát

ban_quyen_bai_hatHiện nay có rất nhiều tranh chấp liên quan đến tác giả cũng như quyền liên quan đến bài hát, tác phẩm âm nhạc, vì vậy, một biện pháp hữu hiệu để tránh xâm phạm như vậy cũng như là công cụ pháp lý quan trọng khi có tranh chấp xảy ra là đăng ký bản quyền bài hát Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền bài hát là Cục bản quyền (COV).

Đọc thêm...

Đại diện sở hữu trí tuệ A&S Law

ntellectual_property_vietnam

A&S Law là đại diện sở hữu trí tuệ được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy phép với chức năng tư vấn, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước mọi vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ gồm Nhãn hiệu (thường được biết đến với tên gọi thương hiệu), bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, cũng như các biện pháp thực thi để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.

Đọc thêm...
You are here: DỊCH VỤ sở hữu trí tuệ