Google+

Bảo hộ bản quyền logo

ban_quyen_logoLogo hay bức tranh, mẫu thiết kế có thể được bảo hộ bản quyền dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng gồm. Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh là Cục bản quyền (COV).

Thời gian để được cấp bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh: 5-10 ngày

Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh:

-     Giấy ủy quyền (theo mẫu của A&S LAW)

-     Bản mô tả logo, mẫu thiết kế, bức tranh (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của A&S LAW)

-     Tuyên bố sở hữu bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh (theo mẫu của  A&S LAW)

-     Giấy cam đoan (theo mẫu của A&S LAW)

-     Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh là pháp nhân)

-    Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh)


Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ A&S Law
mail_aslaw Emailinfo@anslawyer.com logo_aslaw

hotline Hotline 1: (+84)972817669
hotline Hotline 2: (+84)914195266
tel_aslaw Tel: (+84) 435551315
add_aslaw Đ/c: Phòng 1704, tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

You are here: Home